RAPOR 0001-30.01.18 KOZMOPOLİT BERLİN FELLOWSHIP

Home / Aktuelles / RAPOR 0001-30.01.18 KOZMOPOLİT BERLİN FELLOWSHIP
RAPOR 0001-30.01.18 KOZMOPOLİT BERLİN FELLOWSHIP

KOZMOPOLİT BERLİN FELLOWSHIP PROGRAMI sorumlularından Frau Christine Krause ile bugün bir telekonferans yaptık. Vedat Erincin ve Mustafa Mete’nin hazırlayıp sorduğu sorulara aldığımız yanıtlar aşağıdadır.

 • Fellowship terimiyle kimi kastediyorsunuz? Fellowship destek programının kendisidir.
 • Fellow terimiyle kimi kastediyorsunuz?
  Fellow Berlin’e gelmek zorunda kalan kültür, sanat ya da medya insanı – sonuçta burs programından yararlanacak kişidir.
 • Aktör terimiyle kimi kastediyorsunuz?
  Berlin de kültür, sanat ya da medya dallarında profesyonel iş yapan kişi kurumlar (özellikle kurumları daha ciddiye alacaklar)
 • Fellowship programına Fellow mu Aktör mü başvuru yapabilir? Programa başvuruyu Aktör yapabilir. Aktör ne kadar köklü ve profesyonel olurlarsa, başvurularının kabul şansları o denli artar.
 • Aktör ve Fellow arasında nasıl bir anlaşma yapılmalıdır?
  Fellow yapmak istediği projeyi (sanat/kültür/medya alanında) Aktör’e sunar. Aktör söz konusu projenin gerçekleşmesi için rehber rolünü üstlenir. Aralarında bir anlaşması yaparlar. Anlaşmaya göre Aktör, Fellow’u ya kadrolu olarak istihdam eder, ya da freelance olarak işi Fellow’a verir. Kadrolu olursa maaş, freelance olursa Almanların deyimiyle “honorar” şeklinde Aktör, Fellow’a ödeme yapar. (Biz sizlere vergi, sigorta vs konularında daha avantajlı olduğunu düşündüğümüz honorar anlaşması yapmanızı öneriyoruz)
 • İş anlaşmasının içeriğinde neler olmalıdır?
  İşin ne olduğu açıklanmalıdır.
  İşin süresi yazılmalıdır.
  İşin sürekliliği olmasına dikkat edilmeli ve anlaşmada belirtilmelidir.
  İşin bütçesi yazılmalıdır. Bu iş için şu kişi bir yılda şu kadar maaş/honorar alacaktır.

  Bütçeye ayrıca Aktör; aşağıda da açıklanacağı gibi, kendi payına düşecek ödeneğin nasıl kullanılacağını da yazmalıdır. Büro giderleri, kırtasiye, bilgisayar, kira vs.)
  Sigortalar ve vergilerin nasıl ödeneceği de anlaşmaya yazılmalıdır.

 • Ödenekler kim tarafından yönetilecek?
  Başvuruyu yapan kurum (yani aktör) ödenekleri takip edecek, tahsil edecek, kesintiyi yapacak ve Fellow’a ödemesini gerçekleştirecektir. Başvuru kabul edildikten sonra iki ayda bir Aktör ödeneği Senatodan ister. Akabinde kendi payı olan max. 500,– €’yu kestikten sonra kalan (en az olmak üzere) 2.000,– €’yu Fellow’a öder. Bu ödeme biçimleri Fellow ile aktör arasında yapılmış olan anlaşmaya istinaden yapılır. Aktör kendi payına düşecek ödeneği daha önce hazırlanacak bütçe formunda kalemler halinde belirtmek zorundadır.
 • Sigortaları (emeklilik sigortası, hastalık sigortası vs…) kim öder? Fellow öder. Kendisine kalan –en az- 2000€’dan ödemeleri kendi yapar. Bu durum Aktör’le Fellow arasında yapılacak olan anlaşmada açıkça belirtilmelidir.
 • Kdv, gelir vergisi vb vergileri kim öder?
  Fellow öder. Kendisine kalan –en az- 2000€’dan ödemeleri kendi yapar. Bu durum Aktör’le Fellow arasında yapılacak olan anlaşmada açıkça belirtilmelidir.
 • Almanya’da şirket kurmuş olan veya bir şirkete ortak olan veya bir şirkette çalışan bir kişi Fellow olarak bu programdan yararlanabilir mi? Yararlanabilir. Fon, proje destek amaçlı olduğu için, yukarıda anılan durumlardan bağımsız olarak, farklı bir projeyle başvurarak yararlanabilir.
 • Hâlihazırda herhangi bir yerden burs alan kişiler bu programdan yararlanabilir mi?
 • Prensipte yararlanabilir. Ancak almakta olduğu bursun miktarı, süresi vb. özellikler komite tarafından incelenecek ve uygunluğuna sonra karar verilecektir.

  Mustafa Altıoklar
  Başka sorularınız varsa, ya da yeteri kadar açıklama yapılmadığını düşünüyorsanız bundan

  sonrasında Frau Christine Krause ile doğrudan temasa geçiniz lütfen. Senatsverwaltung für Kultur und Europa

  Abteilung Kultur

  Brunnenstraße 188-190; 10119 Berlin
  Tel.: +49 (0)30-90228 745 Fax: +49 (0)30-90228 457 christine.krause@kultur.berlin.de www.berlin.de/sen/kultur